Проекти

Математическата приключи проект за оценяване в онлайн среда

През настоящата година Математическата реализира проекта си „Обективно Онлайн...

Проект "Tи и Lidl за по-добър живот"

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, получи финансиране за реализиране на проект в рамките на...

Програма за училища-посланици на Европейския парламент

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, е сред 30-те нови учебни заведения в България, които ще се...

Проект „Работилница за бъдещи откриватели”Оперативна програма

Проектът е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Схема за предоставяне на...

Проект „Добрите стари времена - традиционни танци и игри”

Тема на проекта: "The old good days: traditional dances and games" Програма "Учене през целия живот", секторна програма "Коменски", двустранно...

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата...

Програма „Коменски” на Европейския съюз

Преподавателят по английски език Елица Христова беше на едноседмично обучение във Великобритания. Там тя се...