Проекти

Математическата приключи проект за оценяване в онлайн среда

14:23 18/Април/2022
Прегледана: 410 пъти, Венцеслав Георгиев
Математическата приключи проект за оценяване в онлайн среда
През настоящата година Математическата реализира проекта си „Обективно Онлайн Оценяване“. Целта на проекта бе да се проучат, апробират и изберат най-въздействащите и успешни приложения и инструменти, чрез които да се случва оценяването в онлайн среда.

Шестима учители проучиха и избраха 100 приложения, които подпомагат процеса на оценяване. На следващия етап всички инструменти бяха апробирани в реална ситуация, чрез използването им в различни часове от отделни предметни области. След внимателен анализ на събраната обратна връзка от учители и ученици, бяха подбрани най-подходящите сайтове и инструменти, които бяха включени в онлайн наръчник. Създаден бе и сайт на проекта – https://assessment-ppmg-lovech.blogspot.com , който съдържа и добри практики на преподаватели от гимназията, чрез използването на новите инструменти. В отделните етапи на проектните дейности участваха 35 учители от гимназията.

Проектът на обща стойност 30 800 лева е финансиран от Фондация „Америка за България“ по програма "Онлайн учене". Придобитите знания и опит за разнообразяване на процеса на оценяване са още една стъпка към внедряване на СТЕМ-обучението в гимназията, чрез прилагане на добри практики и затвърждаването на статута й за иновативност.