Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч е разкрита през 1971 г. с постановление на Министерски съвет и Заповед № 608 от 08.06.1971 на Окръжен народен съвет Ловеч.
Основната задача на новосформираната гимназия и е да дава по-висока математическа култура на ученици с подчертани способности и наклонности в тази област.
    В настоящата сграда е от 1982 г. От 1992 г., освен по математика, в гимназията се осъществява профилирано обучение по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, което променя статута й на природо-математическа.
   Постепенно в ППМГ се осъществява профилирано обучение по информатика, а през учебната 2010/2011 г. и по информационни технологии. Приоритетни стават природните науки, езиковата подготовка и хуманитарното образование.
   От учебната 1996/1997 ППМГ – Ловеч прави прием в една паралелка пети клас за млади математически таланти.

Новини

Представители на Математическата – на откриващата конференция по Еразъм+

Учителите по английски език в Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, Елица...

Учениците от випуск 2021 се разделиха с Математическата

100 ученици от випуск 2021 на Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, получиха...

Математическо състезание "Европейско кенгуру" за ученици от V до XII клас

Уважаеми ученици и родители,Съгласно т. 25. от Регламента за организиране и провеждане на Математическо...

Математическата с проект за онлайн оценяването

Основното предизвикателство през настоящата година пред учениците и учителите от Профилирана...