Страници

Електронни услуги

Последна промяна: 11:45 23/Януари/2020
Прегледана:13832 пъти.


Преместване, или приемане на ученици в държавните и в общинските училища
   
- заявление по образец на училището до директора за приемане на ученик;

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

- заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование;

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

- заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи-образец на документ;

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

- заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование;