Страници

Прием

Последна промяна: 15:29 15/Януари/2024
Прегледана:49688 пъти.


Прием на ученици след IV клас

За вас, четвъртокласници!

Скъпи ученици, уважаеми родители,

В съответствие с чл. 73, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч за учебната 2024/2025 година ще става въз основа на двата най-високи резултата от следните състезания и олимпиади:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г. от 9,00 часа.
 2. Математическо състезание "Европейско кенгуру" – 21.03.2024 г. от 12,00 часа. Състезанието за IV клас ще се поведе в сградата на ППМГ - Ловеч!!!
 3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 01.06.2024 г., Съгласно Заповед № РД09 - 1270 / 16.05.2024 г. на министъра на образованието и науката.
Решението е взето на заседание на Педагогическия съвет от 01 септември 2023 г. с Протокол №12.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ в Математическо състезание "Математика за всеки" за ученици в IV клас може да изтеглите от ТУК

Методиката за извършване на класирането, тежестта на резултатите от олимпиадата и/или всяко от математическите състезания за държавен план прием в V клас за учебната 2024/2025 г. (ще бъде публикувана тук до 15 януари 2024 г.)

Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА КАМПАНИЯ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Актуална информация за дейностите по приема ще се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.pmg-lovech.com.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V И VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г. В ОБЛАСТ ЛОВЕЧПрием на ученици в VIII клас за учебната 2023/2024 г.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 197,000
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 260,000
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 203,000

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 141,000
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 159,000
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 203,000

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 179,000
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 224,000
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 220,500

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 168,500
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 218,500
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 190,000

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Инструктаж за учениците от VII клас за дейността им преди началото, по време на провеждането и след края на изпитите по БЕЛ и Математика

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас


За учебната 2023/2024 г. ППМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

 • Профил "Математически" (Математика и Информатика) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (Информатика и Информационни технологии) с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици;
 • Профил "Природни науки" (Биология) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици.
Профилиращи предмети за паралелките:
 • Профил "Математически“: математика, информатика;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“: информатика, информационни технологии; 
 • Профил "Природни науки": биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Балът за класиране на учениците е сбор от следните елементи:
 • Профил „Математически“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и български език и литература от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и български език и литература от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Природни науки" - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.