Прием


Последна промяна: 15:20 14/Септември/2021
Прегледана:33131 пъти.


 

Прием на ученици след IV клас

За вас, четвъртокласници!

Скъпи ученици, уважаеми родители,

В съответствие с чл. 73, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч за учебната 2022/2023 година ще става въз основа на двата най-високи резултата от следните състезания и олимпиади:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2022 г. от 9,00 часа.
 2. Математическо състезание "Европейско кенгуру" – 17.03.2022 г. от 12,00 часа.
 3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ –14.05.2022 г.
Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат публикуване допълнително.

МЕТОДИКА за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и/или олимпиадата за учебната 2021/2022 г. за държавен план-прием в ПЕТИ клас.

Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Актуална информация за дейностите по приема ще се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.pmg-lovech.com.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V И VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 141,000
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 159,000
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 203,000

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 179,000
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 224,000
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 220,500

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 168,500
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 218,500
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 190,000

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2021/2022 година

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Инструктаж за учениците от VII клас за дейността им преди началото, по време на провеждането и след края на изпитите по БЕЛ и Математика

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас


За учебната 2021/2022 г. ППМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

 • Профил "Математически" (Математика и Информатика) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (Информатика и Информационни технологии) с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици;
 • Профил "Природни науки" (Биология) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици.
Профилиращи предмети за паралелките:
 • Профил "Математически“: математика, информатика;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“: информатика, информационни технологии; 
 • Профил "Природни науки": биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Балът за класиране на учениците е сбор от следните елементи:
 • Профил „Математически“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Природни науки" - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
Учениците се обучават по Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)