Прием


Последна промяна: 10:07 23/Юни/2021
Прегледана:32248 пъти.


 

Прием на ученици след IV клас

За вас, четвъртокласници!

Скъпи ученици, уважаеми родители,

За учебната 2021/2022 година за класирането на учениците в V клас ще се вземат резултатите от следните математически състезания:
- Математическо състезание „Европейско кенгуру“, което ще се проведе на 18.03.2021 г. от 12.00 ч.;
- Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“, което ще се проведе на 15.05.2021 г.

ВАЖНО!

Във формирането на бала за класиране ще се включи резултата от Областния кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе на 13.02.2021 г. от 9.00 часа в ППМГ - Ловеч. За да се класирате за областен кръг, ще е нужно да се явите на общински кръг.

Методиката за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата ще бъдат публикуване допълнително.

МЕТОДИКА за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и/или олимпиадата за учебната 2021/2022 г. за държавен план-прием в ПЕТИ клас.

Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Актуална информация за дейностите по приема ще се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.pmg-lovech.com.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V И VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 141,000
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 159,000
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 203,000

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 168,500
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 218,500
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 190,000

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2021/2022 година

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Инструктаж за учениците от VII клас за дейността им преди началото, по време на провеждането и след края на изпитите по БЕЛ и Математика

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас


За учебната 2021/2022 г. ППМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

  • Профил "Математически" (Математика и Информатика) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици;
  • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (Информатика и Информационни технологии) с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици;
  • Профил "Природни науки" (Биология) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици.
Профилиращи предмети за паралелките:
  • Профил "Математически“: математика, информатика;
  • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“: информатика, информационни технологии; 
  • Профил "Природни науки": биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Балът за класиране на учениците е сбор от следните елементи:
  • Профил „Математически“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
  • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
  • Профил "Природни науки" - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
Учениците се обучават по Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)