Страници

Резултати

Последна промяна: 10:28 19/Януари/2024
Прегледана:66557 пъти.


ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ 2023-2024

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика - IV, V, и VI клас.

Съгласно т. 32. от Регаламента за организиране и провеждане на олимпиадата, в срок от три работни дни след публикуване на резултатите на областния кръг, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в сградата на ППМГ, стая 203 от 8.00 до 15,00 часа. Датите за проверка на писмените работи от учениците са от 23.02.2024 г. до 27.02.2024 г. включително.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика - VII - XII клас.

Съгласно Регаламента за организиране и провеждане на олимпиадата, в срок от три работни дни след публикуване на резултатите на областния кръг, учениците могат да се запознаят с оценените си работи в сградата на ППМГ, стая 203 от 8.00 до 15,00 часа. Датите за проверка на писмените работи от учениците са от 28.03.2024 г. до 01.04.2024 г. включително.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по лингвистика.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по информатика. Групи A, B, C, D, E.

Рeзултати от областен кръг на олимпиадата по информационни технологии.ОБЩИНСКИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ 2023-2024

Резултати от общински кръг на олимпиадата по български език и литература

Резултати от общински кръг на олимпиадата по математика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Резултати от общински кръг на олимпиадата по физика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по лингвистика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по информационни технологии

Резултати от общински кръг на олимпиадата по информатика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по английски език

Резултати от общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации

Резултати от общински кръг на олимпиадата по география и икономика

Резултати от общински кръг на олимпиадата по философия

Резултати от общински кръг на олимпиадата по астрономия

Резултати от общински кръг на олимпиадата по биология и здравно образование