Новини

Наш учител – на семинар в Латвия

08:50 12/Март/2015
Прегледана: 3051 пъти, Венцеслав Георгиев
Наш учител – на семинар в Латвия
Преподавателят по история Петя Първанова участва в международен eTwinning семинар на тема „Модерно преподаване на история”. Семинарът, който се проведе в началото на март в Рига, беше насочен към учители от сферата на средното образование, приоритетно работещи с ученици между 11-16 години. В Латвия се срещнаха 30 учители от 11 европейски държави.
По време на обучението участниците имаха възможност да представят собствените си методи на преподаване и да обменят добри практики. Основна цел беше запознаването със съвременните методи на преподаване чрез използване на нови технологии. Учителите разбраха повече за създаването и работата с инфограми и мястото им в часовете по история. Участниците се научиха и да създават видеофилми с помощта на програмата Moviemaker.
На Петя Първанова й предстои разработване и работа по eTwinning проект през следващата учебна година, съвместно с колегите й от Полша и Германия. Те вече са избрали име на проекта си – iROnMAN, който ще бъде за Римската империя през призмата на ученици от трите държави.
eTwinning е онлайн платформа – общност на училища, където учители от всички европейски училища могат да се срещат виртуално, да обменят идеи и опит, да се събират в групи, да се обучават заедно в и да провеждат общи, онлайн базирани училищни проекти.