Новини

Преустановяване присъствените учебни занятия за учениците от VIII до XII клас

12:33 28/Октомври/2020
Прегледана: 606 пъти, Венцеслав Георгиев
Преустановяване присъствените учебни занятия за учениците от VIII до XII клас

В изпълнение на Заповед № РД – 01 – 626 / 27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, правим следната организация:

Считано от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включително обучението в паралелките от гимназиален етап (VIII – XII клас) в Профилирана природо-математическа гимназия – град Ловеч да се проведе синхронно в електронна среда от разстояние, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

Седмично разписание на училището за всички класове следва утвърденото седмично разписание на паралелките със следния времеви график:

1 час                                 8.00 – 8.40

2 час                                 9.00 – 9.40

3 час                                 9.50 – 10.30

4 час                                 10.45 – 11.25

5 час                                 11.35 – 12.15

6 час                                 12.25 – 13.05

7 час                                 13.15 – 13.55