Новини

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в ППМГ - Ловеч

19:20 12/Декември/2017
Прегледана: 1455 пъти, Венцеслав Георгиев
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в ППМГ - Ловеч
Проблемите на образователната структура бяха обсъдени на работна среща с министър Красимир Вълчев в Профилирана природо-математическа гимназия - Ловеч.
Да се работи за облекчаване на административната тежест, как проектът „Твоят час“ вече ще е за ученици с дефицити, а не за извънкласна форма на работа. Тези и други проблеми на образователната сфера бяха повдигнати по време на работната среща, която имаше на 12 декември в Ловеч министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Той дойде по покана на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и се срещна с директори, заместник-директори на образователни институции от областта, представители на синдикати и общински администрации в салона на Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч. На срещата присъстваха и кметове и зам.-кметове от общините в областта, както Георги Терзийски – областен управител на Област Ловеч, Венцислав Христов – заместник-кмет на Община Ловеч, Еленко Начев – началник на РУО – Ловеч.
„Това са нашите основни партньори, ние много разчитаме на общините по отношение на основните ни задачи, както обхващането на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, така и поддържането на материалната база“, каза по-късно на пресконференция министърът.
Според него на територията на област Ловеч може да види образователна структура с различни предизвикателства, със специфични въпроси. Посочено бе, че бюджетите ще се правят на „принципа на ненамалението“, имаше въпроси за механизма за обхващане и задържане на децата и учениците, за намаляване на административната тежест в професионалното образование.
За следващата година са отпуснати допълнителни средства за образование. Единният разходен стандарт за издръжката на училищата от 1 януари 2018 г. ще претърпи промяна като разпределителен механизъм в системата. До 2017 г. включително средствата между общините се разпределят само въз основа на броя на децата, учениците и единният разходен стандарт за едно дете, за един ученик, т.е. въз основа на броя на децата и учениците.
За следващата година вече ще имаме три разходни стандарта – стандарт за образователна институция, училище или детска градина, второ – стандарт за брой на групи и паралелките, което отчита и големината на училищата и детските градини, средната пълняемост, и трето – стандарт за дете-ученик, който и досега съществуваше.
Формулата е съпътствана от още една промяна. Въвежда се регионална диференциация на средствата, които се получават от различните общини. Колкото по-малка и отдалечена е общината, толкова повече средства получава. Това се прави за да се увеличат заплатите в средносрочен и дългосрочен период, тъй като младите хора са по-малко склонни да работят в отдалечени населени места. И това трябва да бъде възнаградено. Има малко повишение за така наречените „райони за целенасочено въздействие“, т.е. Северозападна България, Странджа Сакар, Родопите, Ловешка област също е обхваната от това. Има увеличение в порядъка до 10 процента за различните общини, като някои общини нямат увеличение, но и нито една община няма намаление. Това е само от смяната на формулата.

Източник: lovech24.com и lovech.bg
Снимки: Юлиана Близнакова