Новини

Математическата с проект за онлайн оценяването

20:22 30/Май/2021
Прегледана: 976 пъти, Текст: Ели Йорданова
Математическата с проект за онлайн оценяването

Основното предизвикателство през настоящата година пред учениците и учителите от Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, е работата в електронна среда. Математическата участва в конкурса „Онлайн учене“ на Фондация "Америка за България" в подкрепа внедряването на нови технологии в работата на учителите. Екипът на гимназията успешно защити кандидатурата и спечели финансиране за реализирането на заложените дейности по проекта „Обективно Онлайн Оценяване“.

Целта е да се проучат, апробират и изберат най-въздействащите, обективни и успешни приложения и инструменти, чрез които да се случва оценяването. Проектът е насочен към методите на оценяване и ще обхване всички преподаватели от гимназията в различните етапи на изпълнението на дейностите. През есента се предвижда уебинар, на който да бъдат показани част от апробираните в реална учебна среда успешни инструменти и споделени добри практики. Финален продукт ще бъде издаването на онлайн наръчник, публикуван в специално създаден блог, където преподаватели от цялата страна да имат достъп до нови ресурси за оценяване напредъка на своите ученици.

Придобитият опит, професионализмът на учителите и политиката на училището в посока внедряване на добри практики са гаранция за успешното развитие на гимназията и затвърждаването на статута й за иновативност.

Проектът, който се управлява от преподавателите по английски език Елица Върбановска и Емилия Иванова, е на обща стойност 30 800 лева и е с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ по новата си програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.