Новини

Математическата – с Акредитация по Еразъм+

11:27 09/Април/2021
Прегледана: 1210 пъти, Ели Йорданова
Математическата – с Акредитация по Еразъм+
Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, е една от шестте институции, която получи акредитация по Програма Еразъм+ в сектор „Училищно образование“. Високата оценка, официализирана чрез акредитирането, е гаранция за продължаване развитието на училището в международен план през следващия програмен период /2021-2027 г./

Проектното предложение беше разработено от тандема преподаватели по английски език Елица Върбановска и Емилия Иванова, съвместно с ръководството на гимназията, след проучване нуждите на учителите по отношение на професионалното им развитие. Кандидатурата на гимназията съдържа ясни цели и конкретни дейности, които да допринесат до личностното усъвършенстване на учителите чрез участието им в квалификационни курсове. Предложението дава възможност и на учениците да се докоснат до чужди образователни системи чрез посещения на училища от цяла Европа. Неразделна част от проектното предложение е и новоразработената Стратегия за интернационализация с ясно разписани срокове, цели и посока на развитие на Математическата като място, подкрепящо своите ученици и учители, прилагащо иновативни методи на преподаване.
 
Като акредитирана организация, Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, ще получи по-пряк достъп до възможностите за финансиране по линия на Ключова дейност 1, сектор „Училищно образование“. Това от своя страна ще доведе до стабилност в следването на политиката на гимназията за работа в международен план, както и ще даде сигурност за реализирането на бъдещи транснационални обмени и сътрудничества по Програмата. При изпълнението на мобилностите и всички останали дейности, Математическа гимназия ще спазва стандартите за качество на Еразъм+, като гаранция за успех.