Новини

Дванадесетокласници ще защитават силни проекти по ИТ

11:14 14/Април/2016
Прегледана: 2124 пъти, Елица Върбановска
Дванадесетокласници ще защитават силни проекти по ИТ

Ученици на Природо-математическа гимназия – Ловеч, са допуснати до финалния кръг на Националната олимпиада по Информационни технологии. Кристиан Косев от 12Б клас ще има възможност да се представи в областта „Приложни програми” със SHCS (SmartHomeControlSystem). Проектът представлява приложение, с което потребителите могат дистанционно да включат, изключат и наблюдават работата на различни електроуреди у дома, което води до спестяване на време и средства.

Радослав Радков и Красимир Гетов /12Б клас/ също се класират до защита на проекта си MathPro в раздел „Интернет приложения”. Екипът определя MathPro като своеобразен помощник в решаването на математически задачи от раздели „Алгебра“ и „Геометрия“. Приложението предоставя решения на различни видове задачи по предварително въведени от потребителите данни. На http://mathpro.herokuapp.com/#/ може да видите детайли около идеята.

Нашите представители работиха по осъществяването на проектите си извън учебните часове, под наставничеството на преподавателя по Информатика и Информационни технологии Надежда Николова.

Националната комисия преразглежда отличените на областен кръг проекти и във всяка категория за явяване на финалния национален кръг одобрява едва 20 проекта. В рамките на месец учениците трябва до доразвият идеите си и да се подготвят за тест. При защитата на проекти на национален кръг се оценяват подходящото представяне на проекта с акцентиране на най-важните елементи, спазването на регламента за време, начинът на изказване, контактът с публиката, точността при отговарянето на въпроси, адекватната реакция при задаване на въпроси, подходящото поведение при технически проблем.

Тестът и презентирането на проекта са с равна тежест при определянето на крайната оценка – 50% от резултата на теста и 50% от качествата, представянето и защитата на разработения проект. Победителите в Олимпиадата получават специални дипломи от МОН, които могат да се използват при приемането във висши учебни заведения. Допълнително се дават предметни награди от различни спонсори на участниците.

Организатори на състезанието, което се провежда за 14 път, са Министерството на образованието и науката и СУ „Св. Климент Охридски”.