Новини

Публичен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост - ученически стол

08:52 25/Октомври/2019
Прегледана: 962 пъти, Венцеслав Георгиев
Публичен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост - ученически стол

О Б Я В А

Със заповед № 68/22.10.2019  г. на директора на ППМГ - Ловеч на 19.11.2019 г. е насрочен да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот – публична общинска собственост - ученически стол, обособен в приземния етаж на ППМГ – Ловеч, с обща площ 307 кв.м. в т.ч. 205 кв.м. зала за хранене и 102 кв.м. обслужващи помещения, актувани с АОС № 53278 от 31.01.2012 г.  при следните условия:

  1. Предназначение: приготвяне и продажба на закуски, обеди и напитки, позволяващи здравословно хранене на учениците чрез осигуряване на пълноценна и разнообразна храна, ежедневна консумация на зеленчуци и плодове, достатъчен прием на мляко, млечни продукти и др. , богати на белтъчини храни, увеличаване консумацията на пълнозърнести храни и ограничен прием на мазнини, захар и сол, в съответствие с Наредба №37/21.07.2009 г. на МЗ за здравословното хранене на учениците.
  2. Начална конкурсна цена – 40,00 лв. без ДДС за учебен ден;
  3. Размер на планирани инвестиции;
  4. Опит в областта на ученическото хранене – предимство за участие имат регистрирани юридически лица и еднолични търговци с предмет на дейност „Хранене”.
  5. Срок за отдаване: 10 години.
  6. Оглед на обекта може да се извърши в периода от 30.10.2019 г. до 18.11.2019 г. от 10.00 часа до 15.00 часа.
  7. Документи се приемат в деня и часа, определени за провеждане на публично оповестения конкурс - 19.11.2019 г., пред комисията по провеждането на конкурса от 15.00 часа в сградата на ППМГ – гр. Ловеч (чуждоезиков център).
  8. Депозитната вноска за участие е 80,00 лв. и се плаща по банков път.

      9. Конкурсната документация е  40,00 лв. и  се плаща по банков път.

     10. Получаването на конкурсната документация става за времето от 10.00 до   15.00 часа от 30.10.2019 г. до 18.11.2019 г.. в канцеларията на училището.

  1. Оглед на обекта, предмет на конкурса се извършва в периода 30.10.2019 г. до 18.11.2019 г. от 10.00 часа до 15.00 часа.