Новини

Информация за обучението за периода 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. включително

Информация за обучението за периода 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. включително

11:45 04/Февруари/2021
Прегледана: 533 пъти, Венцеслав Георгиев
В изпълнение на Заповед № РД – 01 – 52 / 26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и писмо № 9105-39 / 02.02.2021 г. на зам.-министър Таня Михайлова за промяна в продължителността на часовете, правим следната организация на обучението в гимназията:

- от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
- от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
- от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.

ВАЖНО!!!
за периода 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. включително
Седмичното разписание на паралелките следва утвърденото седмично разписание за втори срок на учебната 2020/2021 г. при следния времеви график:

За V и VI клас: (онлайн)
1 час 8.10 – 8.40
2 час 9.00 – 9.30
3 час 9.50 – 10.20
4 час 10.45 – 11.15
5 час 11.35 – 12.05
6 час 12.25 – 12.55
7 час 13.15 - 13.45
За VII, VIII и XII клас: (присъствено)             За IX, X и XI клас: (онлайн)
1 час 8.00 – 8.40                                            1 час 8.00 – 8.40
2 час 9.00 – 9.40                                            2 час 9.00 – 9.40
3 час 9.50 – 10.30                                          3 час 9.50 – 10.30
4 час 10.45 – 11.25                                        4 час 10.45 – 11.25
5 час 11.35 – 12.15                                        5 час 11.35 – 12.15
6 час 12.25 – 13.05                                        6 час 12.25 – 13.05
7 час 13.15 – 13.55                                        7 час 13.15 – 13.55