Еразъм


Избор на участници за проект „Креативност и иновация”

10:11 12/Юни/2019
Прегледана: 485 пъти, PMG
Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, е сред спечелилите финансиране по програма Еразъм+. Проектът „Креативност и иновация” фокусира върху придобиването на нови познания относно съвременните методи на преподаване, засягащи критичното мислене, творческия подход и използването на иновативни техники. Преподаватели от училището ще имат възможност да повишават квалификацията си като участват в обучителни курсове в различни европейски държави. Основната цел на проекта е пряко свързана с нуждите на гимназията по отношение качеството на преподавателската дейност. Предвижда се участието в мобилностите да допринесе за усъвършенстване на професионалните умения на учителите; подобряване на уменията за креативно мислене; обмен на добри практики и междукултурен опит. Заявление за участие в проект „Креативност и иновация” https://goo.gl/forms/Ehlif7pOke5Jpr9p1 Краен срок за кандидатстване – 16 май 2018 г. включително