Еразъм

Последна промяна: 19:23 14/Май/2018
Прегледана:598 пъти.


 

Избор на участници за проект „Креативност и иновация”

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, е сред спечелилите финансиране по програма Еразъм+. Проектът „Креативност и иновация” фокусира върху придобиването на нови познания относно съвременните методи на преподаване, засягащи критичното мислене, творческия подход и използването на иновативни техники.

Преподаватели от училището ще имат възможност да повишават квалификацията си като участват в обучителни курсове в различни европейски държави. Основната цел на проекта е пряко свързана с нуждите на гимназията по отношение качеството на преподавателската дейност. Предвижда се участието в мобилностите да допринесе за усъвършенстване на професионалните умения на учителите; подобряване на уменията за креативно мислене; обмен на добри практики и междукултурен опит.

Заявление за участие в проект „Креативност и иновация”

https://goo.gl/forms/Ehlif7pOke5Jpr9p1

Краен срок за кандидатстване – 16 май 2018 г. включително