Еразъм

Последна промяна: 21:54 11/Юни/2019
Прегледана:784 пъти.


 

Избор на участници за проект „Проектно-базирано обучение за всички”

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, за втора поредна година е сред спечелилите финансиране по програма Еразъм+. Проектно-базираното обучение е новото предизвикателство, което фокусира върху придобиването на нови познания относно прилагането му в гимназията ни.

Осем преподаватели от училището ще имат възможност да повишават квалификацията си като участват в обучителни курсове в различни европейски държави. Основната цел на проекта е пряко свързана с нуждите на гимназията по отношение качеството на преподавателската дейност и придобития статут на иновативно училище. Участието в мобилностите ще допринесе за усъвършенстване не само на професионалните умения на учителите, но и те ще имат възможността да обменят добри практики и натрупат междукултурен опит.

Проектът е насочен към преподаватели по чужд език, информатика, информационни технологии, математика и история, които са на постоянен трудов договор в гимназията към момента на кандидатстване.

Заявление за участие в проект „Проектно-базирано обучение за всички”

https://forms.gle/Kt6MZ5F13DaJpHU29

Краен срок за кандидатстване – 18 юни 2019 г. включително.
Избор на участници за проект „Креативност и иновация”

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, е сред спечелилите финансиране по програма Еразъм+. Проектът „Креативност и иновация” фокусира върху придобиването на нови познания относно съвременните методи на преподаване, засягащи критичното мислене, творческия подход и използването на иновативни техники.

Преподаватели от училището ще имат възможност да повишават квалификацията си като участват в обучителни курсове в различни европейски държави. Основната цел на проекта е пряко свързана с нуждите на гимназията по отношение качеството на преподавателската дейност. Предвижда се участието в мобилностите да допринесе за усъвършенстване на професионалните умения на учителите; подобряване на уменията за креативно мислене; обмен на добри практики и междукултурен опит.

Заявление за участие в проект „Креативност и иновация”

https://goo.gl/forms/Ehlif7pOke5Jpr9p1

Краен срок за кандидатстване – 16 май 2018 г. включително