Прием

Последна промяна: 11:44 14/Януари/2020
Прегледана:24998 пъти.


 

Прием на ученици след IV клас

За вас, четвъртокласници!

Скъпи ученици, уважаеми родители,

Профилирана природо-математическа гимназия - Ловеч реши следните състезания и олимпиада, които ще се проведат в рамките на учебната 2019-2020 година, да се използват при определяне правото на ученик за участие в държавния план-прием в V клас за 2020-2021 учебна година:

      1. Резултатът от Националното външно оценяване по математика – 28.05.2020 г.

      2. Средноаритметичната оценка от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебни предмети, изучавани в IV клас в раздел А от учебния план;

      3. Двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания :
 • Областен кръг на олимпиадата по математика – 01.02.2020 г.;
 • Пролетни математически състезания - IV клас – 28.03.2020 г.;
 • Математическо състезание за ученици в IV клас "Млади таланти" – 09.05.2020 г.
Оценките по т. 2 се превръщат в точки съгласно чл. 9, ал. 10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците по следната скала:
 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.

Математическите състезания „Млади таланти“ и Пролетни математически състезания - IV клас ще се проведат в сградата на ППМГ - Ловеч безплатно.

МЕТОДИКА за извършване на класирането и тежестта на резултатите от състезанията и олимпиадата за учебната 2020/2021 г. за държавен план-приемн в ПЕТИ клас.

Пожелаваме успех на всички четвъртокласници!


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

Актуална информация за дейностите по приема ще се оповестяват на видно място в Гимназията и на сайта http://www.pmg-lovech.com.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V И VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г.

МИНИМАЛНИ БАЛОВЕ СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ" - 168,5
ПРОФИЛ "СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ" - 218,5
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" - 190

График на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)

Инструктаж за учениците от VII клас за дейността им преди началото, по време на провеждането и след края на изпитите по БЕЛ и Математика

Нормативни документи на МОН във връзка с приема на ученици след завършен VII клас


За учебната 2019/2020 г. ППМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

 • Профил "Математически" (Математика и Информатика) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки" (Информатика и Информационни технологии) с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици;
 • Профил "Природни науки" (Биология) с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици.
Профилиращи предмети за паралелките:
 • Профил "Математически“: математика, информатика, английски език;
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“: информатика, информационни технологии, ангийски език; 
 • Профил "Природни науки": биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език.

Балът за класиране на учениците е сбор от следните елементи:
 • Профил „Математически“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Софтуерни и хардуерни науки“ - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по математика и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 • Профил "Природни науки" - три пъти точките от националното външно оценяване по математика и един път точките от националното външно оценяване по български език и литература, по веднъж оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
Учениците се обучават по Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ (приложение № 3 от НАРЕДБА № 4/30.11.2015 г. за учебния план)