Новини

STEM център в Математическата

13:54 13/Януари/2021
Прегледана: 1884 пъти, Даниела Симеонова
STEM център в Математическата
Математическата  спечели проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” и ще бъде финансирана в размер на 300 000 лв. за изграждане на Център по природни науки, изследвания и иновации.

Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” цели да се създадат училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци.

Подходът STEM/Science, Technology, Engineering, Math/ означава Наука, Технология, Инженерство и Математика. Това е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който съответства на реалния живот и съвременните предизвикателства.

Центърът по природни науки, изследвания и иновации на ППМГ ще е с обособена среда със зони за: моделиране и изработване; инкубатор и обсъждане на идеи; математическо проучване и анализ; изследване и експериментиране. Иновативните решения, свързани със средата и въвеждането на нови технологични решения ще насърчат учениците да обсъждат, търсят решения и създават продукти заедно, да подобрят социалните контакти и уменията за работа в екип и от там да изпитат удовлетворението да изследваш и твориш.

В рамките на проекта ще бъде създадено ново учебно съдържание за интегрирани уроци и дейности включващи  Химия, Физика, Биология и Математика, модули и извънкласни дейности като Метеорология, Геодезия, Роботика, 3D-проектиране и принтиране, Екология, Астрономия, Информатика и Информационни технологии с фокус върху STEM.
Ще бъдат разработени и прилагани  иновативни интерактивни методи на преподаване, съобразени с образователни нужди и стилове на учене на учениците. Даване възможност за гъвкави форми на преподаване, включително индивидуално преподаване и учене, кооперативно учене и онлайн преподаване и приложен проектно-базиран образователен процес в STEM профилите.
Специално място в проекта има и квалификацията на преподавателите, които ще преминат през обучения за разширяване на техните професионални знания и умения, рефлексия, даване на обратна връзка, вътрешна подкрепа и менторство.

В следствие на подобрената среда, новата организация на учебния процес, възможности за използване на нови технологии, включващите методи на преподаване, интегрирани уроци и модули се очаква учениците да повишават мотивацията и интереса си към STEM профилите изучавани в нашето училище.