Новини

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч представи Иновации в действие

11:42 22/Ноември/2019
Прегледана: 2166 пъти, Венцеслав Георгиев
Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч представи Иновации в действие

Иновативни практики на преподаване, организация на училищния живот, с адаптирани информационни технологии към учебното съдържание по различни предмети, представиха учители и ученици от математическата гимназия. Домакин и организатор на събитието бе Профилирана природо-математическа гимназия – гр. Ловеч. Гости и участници в събитието бяха Валентина Димитрова – ст. експерт по математика в регионалното управление на образованието, директори, учители и ученици от Основно училище „Васил Левски“ – гр. Ловеч и Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч.

Венцеслав Георгиев, заместник-директор на Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, представи образователната платформа Edmodo, която служи за управление на класната стая. Платформата дава възможност на учителите да споделят съдържание, да разпространяват тестове, задачи и да управляват комуникацията с ученици, колеги и родители. Петя Петрова – учител по история и цивилизации в гимназията представи урок по история с очила за виртуална реалност, който беше особено атрактивен за по-малките ученици. Мирослава Димитрова – ст. учител по английски език в математическа гимназия - Ловеч представи приложението Plickers. Plickers е продукт, което всеки учител може да използва в класната стая без да има таблет или компютър за всеки ученик. Достатъчно е учителя да има инсталирано безплатно приложение за таблет или смартфон (iOS или Андроид), достъп до Интернет (мобилен интернет или WiFi), а учениците ползват не електронни устройства, а картони с уникални, свързани с името им QR-кодове. След задаване на въпрос и определяне на четири възможни отговора (може да се изпишат на слайд от презентация), ученикът просто трябва да държи картата си с правилния отговор нагоре. Учителят сканира стаята със смартфона или таблета си и отговорите на децата се записват. Веднага се показва кой ученик как е отговорил и съответно колко от учениците са отговорили правилно. Емилия Денчева – ст. учител по английски език в математическа гимназия – Ловеч представи урок с използване на QR-кодове. QR кодовете отвеждат учениците към избраните от учителя сайтове и там те виждат какво трябва да направят. Премислят и дискутират задачите, получават съвети на какво да обърнат внимание. Правят тестове, а учителя получава диаграма с резултатите и вижда кой как се е справил и на какво да се наблегне. В края на урока учениците получават послание, което ги мотивира. Процесът е забавен и децата по-лесно разбират учебния материал. Цветомира Димитрова – учител по информатика и информационни технологии в математическата гимназия - Ловеч представи Micro:bit, особено популярен в училищата по програмиране във Великобритания. Платформата е безплатна и е достъпна онлайн, предназначена и за ученици от началния до прогимназиалния етап. Micro:bit помага на децата да видят и разберат връзката между хардуер и софтуер, да изработят свои проекти на пулсиращо сърце, часовник, крачкомер и др. Г-жа Димитрова завърши обучение в академията SoftUni и успешно прилага новите възможности в часовете по информационни технологии в 5 – 7 клас.

Времето за неформалните разговори и обмена на добри педагогически практики и методи не достигна, за да се запознаят колегите с всичките добри практики и методи използвани в Профилирана природо-математическата гимназия - Ловеч.

Срещата се реализира с подкрепата на МОН по Национална програма „Иновации в действие“ и е много навременна възможност за отваряне на педагогическите специалисти към практиките на техните колеги, както и за изграждане на доверие към педагогическите инициативи в общността. Целите на програмата са свързани с подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти. Посредством училищна мобилност се изгражда устойчивост на училищните иновации. Така в партньорство с две училища - ОУ “Васил Левски” гр. Ловеч и Професионална гимназия по механоелектротехника гр. Ловеч, нашите учители и ученици обмениха ценен опит в сферата на иновациите в обучението.