Новини

ППМГ спечели финансиране по програма „Еразъм+” за проекта си „Креативност и иновация”

08:09 03/Май/2018
Прегледана: 1102 пъти, Елица Върбановска
ППМГ спечели финансиране по програма „Еразъм+” за проекта си „Креативност и иновация”

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, е сред спечелилите финансиране по програма „Еразъм+” към Центъра за развитие на човешките ресурси. Проектното предложение „Креативност и иновация” фокусира върху придобиването на нови познания относно съвременните методи на преподаване, засягащи критичното мислене, творческия подход и използването на иновативни техники.

Преподаватели от училището ще имат възможност да повишават квалификацията си като участват в обучителни курсове в различни европейски държави. Основната цел на проекта е пряко свързана с нуждите на гимназията по отношение качеството на преподавателската дейност. Предвижда се участието в мобилностите да допринесе за усъвършенстване на професионалните умения на учителите; подобряване на уменията за креативно мислене; обмен на добри практики и междукултурен опит.

Придобитите компетенции и опит на персонала ще бъдат успешно интегрирани в стратегическия план за развитие на училището и утвърждаването му като иновативно.  Проектът е поредната стъпка към идентифицирането на гимназията като институция, насърчаваща и подпомагаща развитието на учителите си; училище, търсещо сътрудничество на европейско ниво. Проектът, на стойност 15 095 евро, ще засили международното измерение на обучението в Профилирана природо-математическа гимназия.