Новини

Образование в електронна среда от разстояние за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

20:10 27/Ноември/2020
Прегледана: 1247 пъти, Венцеслав Георгиев
Образование в електронна среда от разстояние за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

Обучението на учениците от всички класове в Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. ще се проведе в електронна среда от разстояние чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

Седмично разписание ще следва утвърденото седмично разписание на паралелките със следния времеви график:

За V, VI и VII клас:

1 час 8.00 – 8.30
2 час 8.50 – 9.20
3 час 9.40 – 10.10
4 час 10.30 – 11.00
5 час 11.20 – 12.50
6 час 12.10 – 12.40
7 час 13.00 – 13.30

За VIII - XII клас:

1 час 8.00 – 8.40
2 час 8.50 – 9.30
3 час 9.40 – 10.20
4 час 10.30 – 11.10
5 час 11.20 – 12.00
6 час 12.10 – 12.50
7 час 13.00 – 13.40

За същия период всички групови извънкласни дейности и занимания по интереси ще се провеждат в онлайн среда.