Новини

Какво е мястото на културата в бъдещето на Европа? Младежи от Ловеч се подготвят да споделят своето мнение в Брюксел

Какво е мястото на културата в бъдещето на Европа? Младежи от Ловеч се подготвят да споделят своето мнение в Брюксел

09:39 07/Февруари/2018
Прегледана: 922 пъти, Текст и снимки: Елица Върбановска

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч посрещна Димитър Манолов, член на Европейския икономически и социален комитет, във връзка с подготовката на „Твоята Европа, твоето мнение“ (YEYS), младежката асамблея, която ще се проведе в Брюксел на 15 и 16 март тази година. Димитър Манолов работи с учениците преди срещата през март, за да подготвят отговори на някои от основните въпроси, свързани с бъдещето на европейската култура.

Ученици от тридесет и три училища от цяла Европа, от 28-те държави членки и пет страни кандидатки, ще се съберат в Брюксел, за да споделят с европейските институции своето виждане за ролята на културата в бъдещето на Европа. Те ще търсят идеи, ще дискутират и ще гласуват три предложения, които европейските институции ще вземат предвид в процеса на изготвяне на политиките. България ще бъде представена от ученици на ППМГ – Ловеч Борислав Борисов, Владислав Колев и Галин Ганев.

Проявата под наслов „Твоята Европа, твоето мнение!“, организирана от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – гласът на гражданското общество на европейско равнище, представлява емблематична проява на Комитета, предназначена за младите хора. Целта на ЕИСК е чрез тази инициатива да гарантира, че вижданията, опитът и идеите на по-младите поколения ще бъдат взети предвид в процеса на изготвяне на политиките на ЕС.