Новини

Дигитален център „Родолюбие“ се изгражда в Математическата

08:04 26/Април/2022
Прегледана: 126 пъти, Ели Йорданова
Дигитален център „Родолюбие“ се изгражда в Математическата

В Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, в момента се работи по създаването на дигитален център „Родолюбие“. Целта е в него учениците от първи гимназиален етап да получат по-ефикасно преподаване по История и цивилизации, посредством новите технологии и електронни ресурси, както и чрез промяна на физическата среда.
 
Идеята за центъра е провокирана от желанието да се повиши интересът на учениците към историята – младежите не само да познават и разбират събитията, формирали днешното ни общество, но да израснат, почитайки миналото и ценностите, завещани от нашите праотци; в същото време да се превърнат в осъзнати граждани, толерантни и пълноценни европейци.
 
Проектът е на Сдружение „ПМГ-Надежда” – училищното настоятелство, чиято основна мисия е подпомагането на учениците и учителите от Математическата в Ловеч. Проектното предложение е разработено от преподавателите в гимназията Елица Върбановска и Петя Първанова, в непосредствено сътрудничество с председателя на настоятелството Николай Николов.
 
Общата стойност на проекта е 9019 лева, като финансирането е по програма „Ти и Lidl за по-добър живот“, в съдействие с Фондация „Работилница за граждански инициативи“. В четвъртото издание на конкурса имаше 139 предложения от 66 населени места в България, като само 12 бяха избрани в тематична област „Образование“. Това е второ идейно предложение на училищното настоятелство, което получава одобрение по програмата.
 
Дигиталният център „Родолюбие“ е поредната стъпка в затвърждаване на статута на училището като иновативно и предлагащо съвременна образователна среда, в която работят мотивирани учители и ученици.