Новини

Борислав Борисов и Николай Нинов от Математическата: „Да се занимаваш с наука изисква изисква „красив” ум, смелост и упоритост да преследваш мечтите си“

13:34 23/Април/2019
Прегледана: 670 пъти, Даниела Симеонова
Борислав Борисов и Николай Нинов от Математическата: „Да се занимаваш с наука изисква изисква „красив” ум, смелост и упоритост да преследваш мечтите си“

Да се занимаваш с наука изисква „красив” ум, смелост и упоритост да преследваш мечтите си. Да вдигнеш поглед, да усетиш величието на Вселената и да разбереш, че математиката не е само формули и задачи, а ти дава възможност да бъдеш откривател, да покажеш, че има нови върхове за покоряване и да бъдеш един от първите, поставили флага на успеха.

Такива са нашите учениците от Профилирана природо-математическа гимназия Борислав Борисов, XII “в” клас и Николай Нинов, XI “в” клас, които участваха и се представиха отлично в  Националният конкурс „Млади таланти”, който се провежда от 1999 г. и насърчава даровити ученици и студенти с интереси в областта на науката. Регламентът за участие в конкурса предвижда подготовката на научноизследователски и иновативни проекти в категориите Биология, Химия, Информатика, Инженерни науки, Материалознание, Математика, Медицина, Физика, Социални и хуманитарни науки, и Екология.

В състезанието са допуснати 48 проекта от над 70 гимназисти от цялата страна. Борислав и Николай са с призово отличие с тяхната тема „Точки на Лагранж”, която е вдъхновена от научните статии на NASA по темата.

Точка на Лагранж е ареал в пространството, където комбинираните сили на привличане на две големи тела (като Земята и Слънцето или Земята и Луната) изравняват центробежната сила на много по-малко тяло. Взаимодействието на тези сили създава точки на разновесие, където космически обекти могат да бъдат „паркирани”, за да се провеждат изследвания.

Разработката на техния  проект има за цел да опише алгоритъм за построяване на структурата на точките на Лагранж на системите Слънце-Земя и Слънце-Марс, използвайки Гаусова координатна система и векторно зададени функции с помощта на GeoGebra, като не са предвидени наклона на планетарните орбити в небесната сфера. Получените векторно зададени функции за координатите на петте точки на Лагранж и тяхната визуализация разкриват връзка между ексцентрицетите на планетните орбити и отклоненията на точките на Лагранг L4 и L5 спрямо тях. Също така се изследва промяната на разстоянията между тези точкина Земята и Червената планета по време на техните обиколки около Слънцето. Получените резултати водят до закючението, че тези разстояния за винаги равни и периодично намаляват.

Разгледаната тема и изводите направени в разработката са интересни предвид популярността на темата „Колонизация на Марс”.

Изграждането на транспортна и изследователска система от космически станции в стабилните точки на Лагранж L4 и L5 макар и скъпо струващо и опасно начинание би било от оргомен принос не само за една бъдеща колония на Червената планета, но и за науката и познанието на собствената ни Слънчева система, а може би и за самите нас, казват Борислав и Николай.

Браво момчета!