СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

Венцеслав Георгиев | 11:52 02/Юли/2020
Прегледана: 343 пъти.

 

IX клас

2 свободни места в профил „Математически“

2 свободни места в профил „Природни науки“

 

X клас

4 свободни места в профил „Софтуерни и хардуерни науки“

6 свободни места в профил „Природни науки“

         

XI клас

12 свободни места профил „Софтуерни и хардуерни науки“

6 свободни места в профил „Математически“

1 свободни места в профил „Природни науки“

При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнитерни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика до директора на ППМГ - Ловеч в срок до 30.08.2020 г., всеки работен ден от 8.30 часа до 15.00 часа.