СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

Венцеслав Георгиев | 11:58 05/Юли/2019
Прегледана: 167 пъти.

 

СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

 2 свободни места в 9 клас профил Софтуерни и хардуерни науки

1 свободно място в 9 клас  профил Математически

2 свободни места в 9 клас профил Природни науки

 

9 свободни места в 10 клас профил Софтуерни и хардуерни науки

4 свободни места в 10 клас  профил Математически

4 свободни места в 10 клас профил Природни науки

15 места  11  клас  профил „Природоматематически”

              /информационни технологии с английски език/

 5 места  11  клас  профил „Природоматематически”

              /информатика с английски език/

 8 места в 11 клас  профил „Природоматематически”

              /биология с английски език/

При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнитерни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Заявления за преместване се подават в канцеларията на ППМГ-Ловеч в срок до 30.08.2019 г., всеки работен ден от 8.30 часа до 14.30 часа.