Прием за пети клас

Венцеслав Георгиев | 17:44 21/Юни/2019
Прегледана: 610 пъти.

 

Уважаеми ученици и родители,

След изтичане на срока за записване на учениците в пети клас за учебната 2019/2020 г., един ученик, класиран на 13.06.2019 г., не се записа и съгласно графика за дейностите за прием на ученици в пети клас, обявяваме второ класиране за ЕДНО незаето място.

ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕТИ КЛАС МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ОТ ТУК.

Предстоящи дейности:

Уведомяване на следващите в низходящ ред ученици в зависимост от броя на останалите незаети места - 25.06.2019 г. чрез имейл или телефонно обаждане от 8:00 до 16:00 часа.

Записване на следващите по низходящ ред ученици с оригинала на удостоверението за завършен начален етап на основно образование, ксерокопие на удостоверението за раждане  - 26.06.2019 г. до 17:30 часа в стая 203 в гимназията.