ППМГ приключва проект по Еразъм+

Елица Върбановска | 21:48 24/Декември/2016
Прегледана: 1951 пъти.

 

Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, успешно приключи работата си по проект "MObile MOtivated MOdern @ SCHOOL". През изминаващата 2016 година 13 учители участваха в квалификационни курсове във Великобритания, Ирландия, Германия, Испания, Италия и Белгия. В проекта са включени помощник-директор по учебната дейност, учители, които преподават чужд език – 4 преподаватели по английски и един – немски език; информатика и информационни технологии – трима, двама – математика, по един представител от предметните области история и цивилизация и музика.


Идеята за написването и работа по проекта "MObile MOtivated MOdern @ SCHOOL" е продиктувана от бързото развитие на новите технологии и навлизането им в света на учениците, а от там – нуждата от усъвършенстване на методите на преподаване и въвеждането на таблети в ежедневната работа на преподавателите. Реализирането на проекта се поражда и от нуждите на учениците за качествено, интерактивно обучение.

Целта на проектa "MObile MOtivated MOdern @ SCHOOL" е придобиване на нови познания относно съвременните методи на преподаване с цел повишаване мотивацията на учениците от ППМГ – Ловеч. В ситуация на бързо развиващи се технологии, интересът на учениците към процеса на придобиване на нови знания през последните години придобива нов смисъл. Невъзможността на учителите да отговорят на техните очаквания се свежда до пасивност по време на часовете и липса на мотивация за учене по традиционните начини.

Благодарение на преминатите обучения и въвеждането на нови образователни практики в часовете, както и иновативни методи за оценяване, в училище вече се наблюдава повишаване интереса на учениците към учебния процес.

Резултатите от проекта корелират със заложените стратегически цели за развитие на Профилирана природо-математическа гимназия като иновативно училище.

 Проектът на стойност 43 935 евро се осъществява с финасовата подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси като Националната агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020.