Национално математическо състезание „Питагор“ за учениците от IV клас (2017)

Венцеслав Георгиев | 14:47 22/Май/2017
Прегледана: 1855 пъти.

 

Уважаеми родители и ученици,

Резултатите от Националното математическо състезание „Питагор“ за учениците от IV клас (2017) можете да видите от ТУК.

Начинът на класиране е оповестен в МЕТОДИКА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА.

График на дейностите по приемане на ученици в V  клас за учебната 2017/2018 г. в ППМГ – Ловеч:

19 – 23 юни 2017 г. – подаване на заявления по образец в канцеларията на ППМГ (стая 203), копие от служебна бележка удостоверяваща резултатите от олимпиадата, или математическите състезания, копие от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, служебна бележка с точките от НВО по математика (издава се от училището в което учи ученикът/чката).

27 юни 2017 г. до 1630 часа - обявяване на резултатите с класираните ученици.

28 – 29 юни 2017 г. – записване на класираните ученици.

29 юни 2017 г. до 1630 часа - оповестяване на сайта на гимназията на незаетите места.

30 юни 2017 г. – уведомяване на следващите по низходящ ред ученици, в зависимост от броя незаети места.

За повече информация следете сайта на ППМГ - Ловеч: http://www.pmg-lovech.com в раздел Информация/Прием.