Информация за пето класиране в ППМГ - Ловеч

Венцеслав Георгиев | 23:29 29/Август/2018
Прегледана: 788 пъти.

 

Свободни места за пето класиране в ППМГ - Ловеч:

1 (едно) място в профил "Софтуерни и хардуерни науки".

На 04.09.2018 г. от 08,00 часа до 12,00 часа се приемат:
- Заявления с подредени желания на кандидатстващите ученици за незаетите места, които се завеждат във входящия дневник;
- Оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал.1 от ЗПУО;
- Оригинал  на служебна бележка  с резултатите от националното външно оценяван.

На 04.09.2018 г. от 12,30 часа до 13,30 часа се извършва класиране на кандидатите по бал и желание.

На 04.09.2018 г. в 13,30 часа училищната комисия обявява в училището класираните ученици на свободните места след четвърти етап на класиране.

На 04.09.2018 г. от 14,00 часа до 16,00 часа се извършва записване на класираните кандидати.