График на дейностите на онлайн обучението от 11 май 2020 г. до края на учебната година

Венцеслав Георгиев | 13:07 15/Април/2020
Прегледана: 408 пъти.

 

С оглед на обстановката в страната и желанието на ръководството на гимназията да продължи образователния процес, се създава следната организация за онлайн обучение:

Организирани са онлайн дейности с учителите, преподаващи съответните учебни предмети, по график, който съответства на утвърденото седмично разписание с начален час 9:00 часа и продължителност на учебния час 30 минути.

График на онлайн дейностите от 11 май 2020 г. до края на учебната година:

  1. час 9:00 – 9:30
  2. час 9:40 – 10:10
  3. час 10:20 – 10:50
  4. час 11:00 – 11:30
  5. час 11:40 – 12:10
  6. час 12:20 – 12:50
  7. час 13:00 – 13:30

14:00 – 15:00 – консултации и занимания по пропуснатите в определеното време часове.