Г-жа Грета Георгиева изнесе открит урок по математика в иновативния VII „а“ клас на Математическата

Венцеслав Георгиев | 12:49 19/Декември/2019
Прегледана: 336 пъти.

 

Математиката е наука, която се опитва да ни приближи към нещата, които не можем да видим с просто око. Ние в Математическата знаем, че задачите не са толкова страшни. Математиката е просто набор от правила, които ни помагат да си улесним живота. Тя ни помага да си подредим мозъка, учи ни как да мислим и да станем по-практични.

Г-жа Грета Георгиевa – ст. учител по математика в Профилирана природо-математическа гимназия - Ловеч проведе открит урок по математика в VІI „а“ клас на тема „Дигиталните технологии в обучението по математика. Уравнения – упражнение“. Класът е първия вклюен преди две години в проекта на гимназията за иновативно училище. Присъстваха близо тридесет учители по математика от училищата в общини Ловеч, Летница и Троян, г-жа Валентина Димитрова – старши  експерт по математика, както и цялото ръководство на гимназията.

Урокът бе реализиран чрез използването на различни мобилни и онлайн приложения и платформи. Учениците от класа бяха организирани в 5 групи, работиха самостоятелно и в отбори. Те използваха електронни продукти, създадени от г-жа Георгиева. Разкриваха и решаваха скрити зад QR код задачи.

Учителят трябва да събуди любопитството на учениците си, сподели г-жа Георгиева в интервю за училищния сайт. Затова аз представям математиката по такъв начин, така че тя да има нещо общо с техните лични интереси и света, който ни заобикаля. Ключът е в начина, по който е поднесена информацията. Според мен е важно те да разберат, че математическите задачи всъщност ни помагат в живота. Начин да общуваш с младите хора, да ги мотивираш да оставят нещо след себе си. Да се научат да мислят, да мечтаят, защото само мислещият човек е креативен.

Седмокласниците демонстрираха отлични знания и умения, а г-жа Георгиева показа, че смартфоните и мобилните технологии могат да се използват в часовете по математика, могат да бъдат насочени към разгръщане потенциала на всеки ученик. Урокът допринесе за реализиране на обучението по математика на едно ново и различно ниво, базирано на дигиталните технологии и модерни средства за интерактивно преподаване.

Обмяната на опит чрез откритите методически практики е много навременна възможност за отваряне на педагогическите специалисти към опита на техните колеги, както и за изграждане на доверие към педагогическите инициативи в общността.