Добре дошли

    Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч е разкрита през 1971 г. с постановление на Министерски съвет и Заповед № 608 от 08.06.1971 на Окръжен народен съвет Ловеч.
Основната задача на новосформираната гимназия и е да дава по-висока математическа култура на ученици с подчертани способности и наклонности в тази област.
    В настоящата сграда е от 1982 г. От 1992 г., освен по математика, в гимназията се осъществява профилирано обучение по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда, което променя статута й на природо-математическа.
   Постепенно в ППМГ се осъществява профилирано обучение по информатика, а през учебната 2010/2011 г. и по информационни технологии. Приоритетни стават природните науки, езиковата подготовка и хуманитарното образование.
   От учебната 1996/1997 ППМГ – Ловеч прави прием в една паралелка пети клас за млади математически таланти.

Математическо състезание „Математика за всеки“ за ученици от IV клас (2023)

преди 7 дни

Уважаеми ученици и родители, Резултатите от проведеното на 13 май 2023 г. математическо състезание "Математика за всеки" за ученици от IV клас, може те...

Към статията

Сертификати от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България за учениците от Kangaroo Global Linguistics 2023

преди 31 дни

Днес получиха своите сертификати 18-те участници в първия етап на Състезанието по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в...

Към статията

Признание за участниците в международната олимпиада по английски език HIPPO

преди 31 дни

Ученици от Профилирана природо-математическа гимназия – Ловеч, получиха своите сертификати за участие в международната олимпиада по...

Към статията