гр. Ловеч 5500, ул. "Акад Урумов" 1, тел: 068/601778, факс: 068/601749,  e-mail: pmg_lv@abv.bg
Прием на ученици след 4 клас

За вас четвъртокласници
Откриване на „Млади таланти по математика”

Задачите ще обхващат изучавания материал в четвърти клас, ще имат занимателен характер, ще подсилват и предизвикват развитие на логическото Ви мислене.
Предлаганите задачи ще бъдат с насочваща тематика за присъственото състезание по математика „Млади таланти”, което ще се проведе на
1.06.2014 г. /неделя/ в ПМГ Ловеч от 9:00 часа.
С резултатите от този конкурс ще имате правото да се запишете в пети клас на ПМГ Ловеч за учебната
2014/15 учебна година.
Заявленията за участие ще се приемат от
07.05 до 30.05.2014 г. в канцеларията - стая 203.

Примерни задачи
2012 година - януари-февруари / март / април - май
2011 година - януари-февруари / март-април / октомври-ноември
2010 година - януари / февруари / март / април / май / ноември / декември
2009 година - ноември / декември


Прием на ученици след 7 клас

За учебната 2014/2015 г. ПМГ - Ловеч ще приема ученици за профилираните паралелки:

- Информационни технологии  с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици
- Информатика с интензивно изучаване на английски език - 52 ученици
- Биология с интензивно изучаване на английски език - 26 ученици

Курсът на обучение осигурява около 1300 часа по чуждия език и задълбочена подготовка по профилиращите предмети.
Кандидатите за ПМГ - Ловеч трябва да са издържали успешно тестовете на НВO по български език и математика.
Балът за класиране се образува като сбор от утроената оценка от теста по математика, оценката от теста по български език и литература, удвоената оценка по математика от удостоверението за завършен седми клас за  паралелките с профили  информатика и информационни технологии. За паралелките с профил биология към сбора от оценката от теста по БЕЛ и утроената оценка по математика от приемните тестове се прибавят оценките по математика и биология от удостоверението за завършен седми клас.