Обществен съвет

Последна промяна: 11:24 03/Април/2017
Прегледана:723 пъти.


 

Обществен съвет към Профилирана природо-математическа гимназия - Ловеч в състав:

Председател:
Ваня Христова Иванова

Членове:
Евдокия Георгиева Попова
Илиян Ангелов Илиев
Анета Боева Пачкова
Таня Бориславова Стоянова
Детелина Димитрова Сотирова
Снежана Нешева Мананска

Резервни членове на обществения съвет:
Кристиан Павлинов Костов
Дияна Йоцкова Готева
Богданка Иванчева Тодорова
Нели Георгиева Митева

2017-04-03
ПОКАНА за свикване на заседание на Обществения съвет при ППМГ - Ловеч на 06.04.2017г. (четвъртък), от 18:00 ч. с дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на 2017 г.2017-02-22
ПОКАНА за свикване на заседание на Обществения съвет при ППМГ - Ловеч на 07.03.2017г. (вторник), от 18:00 ч. с дневен ред:

  1. Становище за разпределението на бюджета и размера на капиталовите разходи.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2016 г.
  3. Становище по училищния план-прием за учебната 2017/2018 г.
  4. Становище по кандидатстването на ППМГ – Ловеч в мрежата на иновативните училища в България за учебната 2017/2018 г.